Monday 18th of February 2019
Contact: 06434-222495

Chancellor Blood Donor List
K.K.M. College, Pakur
S. N. NAME ROLL
NO.
MOB. NO. BLOOD
GROUP
ADDRESS
1 P.K. Singh Ex Student 9791959400 B+ K.K.M. College, Pakur
2 Md. Alamgir B.Ed Teacher 9709224316 O+ K.K.M. College, Pakur
3 Pradeep Kumar 716 9382502719 O+ K.K.M. College, Pakur
4 Chandan Rakshit   7739364490 B- K.K.M. College, Pakur
5 Alimuddin Ansari Ex Student 9431315841 O+ K.K.M. College, Pakur
6 Mark Barbey   9955096057 B+ K.K.M. College, Pakur
7 Sharwan Kumar 459 9934202112 O+ K.K.M. College, Pakur
8 Sanjit Kumar 335 8167561113 A+ K.K.M. College, Pakur
9 Narayan Saha 1360 6299405371 O+ K.K.M. College, Pakur
10 Parwef Alam 09 9304086189 B+ K.K.M. College, Pakur
11 Ashaf Ali 106 9570460272 O+ K.K.M. College, Pakur
12 Ravindra Bharti 921 8294862312 O+ K.K.M. College, Pakur
13 Praveen Soren 921 9523564739 B+ K.K.M. College, Pakur
14 Md. Sahanawaj 489 7546849767 B+ K.K.M. College, Pakur
15 Meri Soren 155 9264415319 A+ K.K.M. College, Pakur
16 Praveen Marandi   9934463455 A+ K.K.M. College, Pakur
17 Sonawati Hembrom   7369040785 B+ K.K.M. College, Pakur
18 Sanjukta Marandi   9264121844 AB+ K.K.M. College, Pakur
19 Jitray Murmu 140 8757337766 A+ K.K.M. College, Pakur
20 Jyoti Kumari 112 8209427746 AB+ K.K.M. College, Pakur
21 Philip Soren 543 9973066532 B+ K.K.M. College, Pakur
22 Nasra Khatun 07 7761082722 O+ K.K.M. College, Pakur
23 Mritunjay Mandal 292 8678084603 A+ K.K.M. College, Pakur
24 Sriful Marandi 426 9523127230 O+ K.K.M. College, Pakur
25 Polina Soren 513 9523567739 B+ K.K.M. College, Pakur
26 Choton Kr. Marandi 210 8434954016 A+ K.K.M. College, Pakur
27 Vinay Murmu 72 7761817041 A+ K.K.M. College, Pakur
28 Kailash Marandi 73 7541866049 B+ K.K.M. College, Pakur
29 Haridas Marandi 74 7294992470 B+ K.K.M. College, Pakur
           

Chancellor Blood Donor List
Sahibjang College, Sahibganj
S. N. NAME ROLL
NO.
BLOOD GROUP MOB. NO. ADDRESS
1 Satyam Kumar Singh   A+ 8409789761 South Colony, Sahibganj
2 Ghanshyam Yadav   A+ 8709808973 Talbana, Sahibganj
3 Abhishek Anand   B+ 7004796693 Habibpur, Sahibganj
4 Suman Kumar Yadav   O+ 9122778980 South Colony, Sahibganj
5 Kajal Kumar Gond   O+ 9771981347 Sahibganj College, Sahibganj
6 Amit Kumar Sharma   O+ 7050815987 Rajendar Nagarimli Tola, Sahibganj
7 Sujit Kumar Yadav   O+ 8409408595 Rajmahal, Sahibganj
8 Dr. Ranjeet Kumar Singh 12 time AB+ 9006353163 Sahibganj College, Sahibganj
9 Brajesh Kumar   O+ 7870331102 Sahibganj College, Sahibganj
10 Sanjit Kumar   O+ 7667547580 Sahibganj College, Sahibganj
11 Md. Munna Ansari   B+ 9123203767 Sahibganj College, Sahibganj
12 Nimay Choudhary   O+ 8863921312 Sahibganj College, Sahibganj
13 Bipin Rajak   A+ 8292370227 Sahibganj College, Sahibganj
14 Santosh Kumar Mandal   O+ 9939111709 Sahibganj College, Sahibganj
15 Astha Mishra   B+ 9709974621 Sahibganj College, Sahibganj
16 Kumar Avinit   A+ 8084206411 Sahibganj College, Sahibganj
17 Mayank Ojha   AB+ 7091358333 Sahibganj College, Sahibganj
18 Gitu Jay Bardhan Uraw   B+   Sahibganj College, Sahibganj
           

Chancellor Blood Donor List
P.G. Dept., S.K.M. University, Dumka
S. N. NAME ROLL
NO.
SUBJECT MOB. NO. HEIGHT WEIGHT BLOOD
GROUP
ADDRESS
1 Minoti Soren 09 Santali 7294864439 153 45 O-ve Sonua Dangal, Dumka
2 Sarita Usha Kisku 33 Santali 7667437173 155 50 A+ Sri Amra, Dumka
3 Shivani Hansda 07 Santali   153 46 O+ Hizla Gram, Dumka
4 Sitamani Hansda 41 Santali   150 39 A+ Karhalbil, Dumka
5 Nilmani Hembrom 05 Santali 9973773583 152 42 A+ Karhalbil, Dumka
6 Reena Soren 39 Santali 9661252596 162 54 A+ Karhalbil, Dumka
7 Santosh Murmu 42 Santali 8969999179 165 55 AB+ Hostel ST
8 Samuel Hansda 23 Santali 9939269732 164 50 AB+ ST Hostel
9 Philip Soren 46 Pol. Sci. 7070616782 164 53 V+ Bhotuknia, Jama
10 Saheb Marandi 77 Pol. Sci. 9631315891 165 52 V+  
11 Cornalius Murmu 63 Pol. Sci. 8809848955 166 51 V+ Jama
12 Urmila Tudu 10 Pol. Sci. 9162015066 155 40 AB+ Karhalbil, Dumka
13 Kamla Kumari Das 08 Pol. Sci. 7091357780 150 40 A+ Sonua Dangal, Dumka
14 Pansori Kisku 37 Pol. Sci. 9973708163 160 50 A+ Karhalbil, Dumka
15 Dular Marandi 30 Pol. Sci. 7482890124 155     Dighi, Dumka
16 Joysor Murmu 71 Pol. Sci. 7250894138 163 53 O+ P.G. Hostel, Dumka
17 Santosh Murmu 02 Santali 7462922255 165 40 B+ JPSC Hostel, Dumka
18 Sarita Kumari 03 Pol. Sci. 8935847813 155 45 B+ Gilanpara, Dumka
19 Yogesh Kr. Singh 51 Pol. Sci. 7979768113 167 60 B+ Rasikpur, Dumka
20 Sneha Kumari 04 Pol. Sci. 8334087525 156 47 A+ Kuldip Singh Rd., Dumka
21 Kajal Kumari 05 Pol. Sci. 8757996544 157 55 A+ Harisawa Rat, Dumka
22 Puja Kumari 74 Pol. Sci. 7295916956 172 50 B+ Sonuadangal, Dumka
23 Karuna Kumari Ram 06 Pol. Sci. 6200967549 160 45 O+ Dangal Para, Dumka
24 Basanti Kisku 93 Eco. 9006536545 155 45 AB+ Dumka
25 Sanju Marandi 100 Eco. 9631734749 154 43 B+ Dumka
26 Dilip Marandi 105 Eco. 9801310577 165 55 AB+ Dumka
27 Komal Kumari 15 200 9709172702 165 55 A+ Bandarjori, Dumka
28 Sarita Hembrom 13 Zool. 7763820393 155 44 O+ Dundia, Dumka
29 Priya Kumari Singh 24 Zool. 7631118821 165 59 B+ Dumka
30 Sushanti Soren 17 Zool. 7870159820 145 41 A+ LIC, Dumka
31 Beronika Soren 01 Zool. 7250972465 146 49 O+ Chandopani, Dumka
32 Premlata Murmu 09 Zool. 9931214198 156 65 AB+ Latberwa, Dumka
33 Jyoti Kumari 14 Zool. 9801976715 160 55 B+ Dumka
34 Dipika Murmu 19 Zool. 8002794973 160 62 B+ Karhalbil, Dumka
35 Renuka Hembrom 16 Zool. 7070203064 164 62 B+ Sonua Dangal, Dumka
36 Marshella Marandi 10 Zool. 7033610453 152 55 AB+ Haripur, Dumka
37 Neha Kumari 05 Zool. 9128759085 165 60 B+ Basukinath, Dumka
38 Monika Tudu 06 Zool. 7319986508 162 54 AB+ Karhalbil, Dumka
39 Sanilal Hansda 42 History 9102700498 168 65 A+ Vill. - Borwa, Dist - Godda
40 Nawaj Sharif 41 History 7004498175 170 70 O-ve Vill + Post - Chhallpathar
41 Abdul Mannan 04 History 7717755263 170 56   Vill - Madhuban
42 Mithun Kumar Pal 104 History 8292000338 167 55   Vill - Sanpdahar, Po - Guhiyaje
43 Bhim Kumar Das 57 History 7766876186 158 68 A+ HCW Hostel No. 02 SPC, Dumka
44 Chandhi Kumari 91 History 8294908506 158 50   New Bandh Para, Jail Road, Dumka
45 Rinku Kumari 97 History 9801829308 158 55   Basukinath, Dumka
46 Ful Kumari 81 History 9199030438   60 A+ Vill. - Kairabani, Po-Chanpur, Kairabani
47 Lalita Kumari 51 History 7352038939 150 54   Vill. - Rashikpur, Dumka
48 Meena Kumari Hembrom 23 History 8789473991 150 60 A+ Vill. - Sabdhia, Jamtara
49 Subasini Tudu 70   7970747651   40   Vill - Amthari, Dumka
50 Parthive Kumar Das 53 Eco. 9546015875 165 50 AB+ Asansol, Dumka
51 Samar Kumar Day 36 Eco. 6299590634 168 44 B+ Barmasia, Pakur
52 Chotan Chandra Dhar 126 Eco. 8809368610 170 68 O+ Chitra, Deoghar
53 Mathura Rajwar 89 Eco. 7632029966 160 42 B+ Dumka
54 Lukhi Hansda 12 Zool. 9955294677 154 49 A+ Sri Ramgarhia, Pakur
55 Pinki Marandi 04 Zool. 6204783861 148 46 O+ Sarwa, Dudhani
56 Sunita Kumari 18 Zool. 9931518180 160 59 O+ Jarmundi, Dumka
57 Emeli Soren 03 Zool. 8809957788 165 59 AB+ Bichoka, Dumka
58 Shiba Soren 26 Zool. 9006328090 160 60 AB+ Sri Amra, Dumka
59 Dulal Gorain 08 Zool. 9110043882 164 61 O+ Nala, Jamtara
60 Ranjan Kumar 34 Eco. 9576555001 182 65 B+ Pokhra Chowk, Dumka
61 Mukesh Kumar Pal 05 Eco. 8340466759 164 59 A+ Masanjor, Dumka
62 Mini Baskey 91 Eco. 6205245503 153 38 O+ Dumka
63 Indrajit Kumar Das 99 Eco. 7545019935 170 54 O+ Rakhabani, Dumka
64 Bitini Soren 62 Eco. 8521574306 153 42 B+ Indropahari, Jamtara
65 Anil Soren 60 Eco. 9934743966 170 66 A+ Chita Kundi, Jamtara
66 Nishikant Yadav 11 Botany 9006986592 173 74 O+ Rasikpur, Dumka
67 Jaiprakash Mandal 10 Botany 6200138931 175 78 O+ Rasikpur, Dumka
68 Savitai Tudu 61 Eco. 9735963090 150 45 B+ Murgaphul, Dumka
69 Rajiv Ranjan 17 Eco. 8809805740 172 68 A+ Karhalbil Jahertola, Dumka
70 Md. Iftaqar Hassan 03. Eco. 7544990861 172 54 AB+ Roshanbag, Dumka
71 Anomitra Pal 05 Math. 8918396289 170 65 A+ Rasikpur, Dumka
72 Shanti Lata Murmu 47 Eco. 7485088228 170 55 A+ Kutmudanga, Dumka
73 Shanta Soren 98 Eco. 7667395682 153 42 A+ Belbuni, Dumka
74 Maluti Marandi 115 Eco. 6204343769 150 44 A+ Dumka
75 Premlal Yadav 31 Math. 9934257263 152 60 B+ UGC General Hostel, Dumka
76 Jasmika Soren 11 Eco. 7766939641 148 44 B+ Patna Danga, Pakur
77 Krishna Kumari   Math.   154 50 O+ Dumka
78 Guriaja Kumari   Math.   153 50 A+ Dumka
79 Puja Mandal 23 Math. 7481862442 154 54 A+ Rasikpur, Dumka
80 Jyoti Kumari 21 Math. 7709051104 155 48 B+ Jarmundi, Dumka
81 Pooja Kumari 32 Math. 6203090996 154 54 O+ Bandarjori, Dumka
82 Lalita Kumari       153 48 B+ Dumka
83 Rekha Kumari 146 History 983558739 152 54 O+ Dumka
84 Mamta Kumari 12 History 7258099707 150 40 AB+ Dumka
85 Sujata Kumari 07 History 9934524798 157 54 O+ Dumka
86 Pintoo Kumar Mandal 24 Math. 8002699344 174 82 O+ Dumka
87 Ravi Kumar 29 Math. 7079933049 170 68 O+ Dumka
88 Subhash Goswami 110 History 9771627842 171 54 B+ Dumka
89 Sharmila Kisku 154 History 7462026855 150 45 A+ Dumka
90 Monica Tudu 170 History 8969922623 148 42 B+ Dumka
91 Marry Leela Baskey 26 History 7762857659 153 50 O+ Dumka
92 Priyatosh Priyanshu 49 Math. 9708606664 155 48 A+ Kumarpara, Dumka
93 Vikas Marandi 46 Math. 8434963057 157 66 O+ P.G. Hostel, Dumka
94 Jolina Marandi 48 History 7250789965 153 58 A+ Khuspahari, Dumka
95 Sushila Hembrom 25 History 7292854714 150 46 AB+ Pargadih, Dumka
96 Bharti Hansda 103 History 8002613605 148 38 AB+ Harbanga, Dumka
97 Prema Tudu 115 History 9631513335 151 48 A+ Raneshwar, Dumka
98 Miru Soren 149 History 8292148492 138 40 O+ Aanjilagla, Dumka
99 Fulmani Hembrom 148 History 7462921462 137 48 A+ Maijua, Dumka
100 Awniki Hembrom 78 History 8292458312 136 36 A+ Kalapani, Shikaripara, Dumka
101 Abhay Soren 18 History 8002566826 172 62 AB+ Barmasia, Godda
102 Arvind Kumar 182 History 6203449030 170 68 O+ Godda
103 Chunku Soren 31 Santali 7759916756 154 56 B+ Bartanda, Godda
104 Pramod Kumar Dey 58 Santali 9006812562 180 76 B+ Bhuskunda, Dumka
105 Ramlal Soren 17 Santali 8987595002 158 58 O+ Palasi, Masalia, Dumka
106 Munu Angela Marandi 78 Math. 7366001062 154 54 A+ Karhalbil, Dumka
107 Saket Marandi 38 History 9304353404 175 80 O+ Kaduatola, Godda
108 Saheli Soren 94 History 8002679363 153 44 O+ Mahuadangal, Dumka
109 Amrita Kumari       153 54 A+ Dumka

Chancellor Blood Donor List
M.G. College, Ranishwar
S. N. NAME AGE HEIGHT WEIGHT BLOOD
GROUP
MOB. NO. ADDRESS
1 Bhaskar Ma 42 5'5": 74 B+ 9609628222 Ranishwar, Dumka
2 Bosan Khatun 18 4'3" 40 B+ 6363489825 Ranishwar, Dumka
3 Dular Marandi 20 4'1" 50 O+ 7292835108 Ranishwar, Dumka
4 Tina Porwin 18 5'6" 51 A+ 9661245039 Ranishwar, Dumka
5 Pari Morandi 19 5'2" 45 B+ 7488791281 Ranishwar, Dumka
6 Gteresa Tudu 20 4'8" 48 A+ 9523182866 Ranishwar, Dumka
7 Sushila Hasnda 19 5'0" 45 B+ 7764092628 Ranishwar, Dumka
8 Tina Murmu 21 4'4" 37 O+ 9065173548 Ranishwar, Dumka
9 Piyali Pal 21 5'3" 60 V 7294118255 Ranishwar, Dumka
10 Riya Mandal 18 4'8". 45 AB+ 6201563259 Ranishwar, Dumka
11 Lipika Das   5'4" 55 B+ 7484934478 Ranishwar, Dumka
12 Sima Mandal   5'3" 55 O+ 7321887180 Ranishwar, Dumka
13 Anandita Chakarwarti   5'0" 42 O+ 9430389382 Ranishwar, Dumka
14 Silpi Pariria   5'1" 43 O+ 8084613937 Ranishwar, Dumka
15 Salika Laha   5' 43 B+ 6201343131 Ranishwar, Dumka
16 Dipti Gorai   4'10" 51 B+ 7004149425 Ranishwar, Dumka
17 Kandi Tudu   5'4" 45 B+ 8292585737 Ranishwar, Dumka
18 Ankita Layak   5'1" 62 B+ 9304925485 Ranishwar, Dumka
19 Sikha Khaira   5'1" 48 O+ 7732054747 Ranishwar, Dumka
20 Rahul Mandal   5'3" 60 B+ 7488499939 Ranishwar, Dumka
21 Sila Murmu   4'5" 45 O+ 9065477526 Ranishwar, Dumka
22 Pharuk Ansari   5'8" 58 O+ 7061353009 Ranishwar, Dumka
23 Babalu Murmu   5'1" 68 O+ 731984774 Ranishwar, Dumka

Chancellor Blood Donor List
S.P. College, Dumka
S. N. NAME Class HEIGHT WEIGHT BLOOD
GROUP
MOB. NO. ADDRESS
1 Biswajeet Soren B.Sc. I 162 64 O+ 7462024669 Dumka
2 Arbind Tudu M.A. I 158 58 B+ 9973711357 Dumka
3 Jurges Tudu P.G. III 154 47   9006713898 Dumka
4 Fraueis Tudu M.A. III 162 70 B+ 8757509941 Dumka
5 Sulish Soren B.A. III 164 59   7033754005 Dumka
6 Rauindru Hembrom P.G. Sem.I 165 60 B+ 9771914854 Dumka
7 Suraj Kumar Mahato B.Sc. III 172 67 O+ 8202448728 Dumka
8 Asfak Abaed B.Sc. III 163 55 B+ 7667933185 Dumka
9 Milan Yadav B.Sc. III 172 60 O+ 6205535382 Dumka
10 Jeet Priya Dey B.Sc. III 165 70 B+ 9934060573 Dumka
11 Oelbimi Tudu B.Sc. III 168 55 B+ 7292822112 Dumka
12 Laldhon Pondit B.Sc. III 170 55 A+ 9546067296 Dumka
13 Chandan Mistri B.Sc. III 148 64 A+ 9113700903 Dumka
14 Saroj Kumar Das B.Sc. III 158 56 B+ 8862873648 Dumka
15 Kumari Anamika B.Ed. 164 49 O+ 8757691067 Dumka
16 Nandan Kumar B.Ed. 178 84 B+ 7992426971 Dumka
17 Purrochandra Goria B.Sc. 172 70 O+ 8709379698 Dumka
18 Tinku Yadav B.Sc. 168 65 A+ 7061688052 Dumka
19 Arka Pal B.Sc. 154 50 B+ 7001149256 Dumka
20 Prem Kumar B.Sc. 163 80 O+ 8409208907 Dumka
21 Ritesh Kumar B.Sc. 154 45 B+ 9570380726 Dumka
22 Santosh Kumar B.Sc. 165 60 B+ 9631098207 Dumka
23 Rahul Das B.Sc. 165 65 B+ 9631188043 Dumka
24 Suraj Kunai B.Sc. 167 67 B+ 8789673974 Dumka
25 Manas Ghosh B.Sc. 165 56 B+ 6202593365 Dumka
26 Shubhan Kr. Jha B.Sc. 165 60 B+ 7779994320 Dumka
27 Keya Singha B.Sc. 160 55 O+ 9110054929 Dumka
28 Aman Anand B.Ed. 168 62 O+ 8051793180 Dumka
29 Thakur Hansdak B.Ed. 165 68 AB+ 7091789250 Dumka
30 Kusum Kumari B.Ed. 162 44 O+ 7292822015 Dumka
31 Akanksha Gorian B.Ed. 158 58 O- 9921397304 Dumka
32 Annu Jyoti Hembrom B.Ed. 148 58 O+ 9102370311 Dumka
33 Nileema Soren B.Ed. 162 60 B+ 8294877863 Dumka
34 Jayant Kr. Mandal B.Ed. 172 81 O+ 9572888967 Dumka
35 Kumar Bharat Bhusan B.Ed. 172 80 B- 7992265421 Dumka
36 Nardan Kumar B.Ed. 158 82 O+ 7004395665 Dumka
37 Arindo Roy Choudhary B.Ed. 162 55 A+ 7004257395 Dumka
38 Amit Kumar Rooj B.Ed. 167 65 B+ 8294959100 Dumka
39 Kriti Kumari B.Ed. 165 54 O+ 9155668235 Dumka
40 Sunita Rani Toppo B.Ed. 154 47 A+ 829856724 Dumka
41 Sumita Soren B.Ed. 160 55 A+ 9973763178 Dumka
42 Gunja Kumari Mandal B.Ed. 162 57 B+ 8862822420 Dumka
43 Dharmendra Rajak I.A.       6206990581 Dumka
44 Janardhan Pocha           Dumka
45 Putul Kunai B.Sc. 142 35 A+ 7543993317 Dumka
46 Priyanka Kumari B.Sc. 162 44 B+ 9523714177 Dumka
47 Prachi Kumari B.Sc. 162 65 B+ 7654610768 Dumka
48 Sonnu Kumari B.Sc. 152 50 O+ 7488085528 Dumka
49 Puja Kumari Gorain B.Sc. 162 60 A+ 8084390890 Dumka
50 Aparna Kor B.Sc. 148 45 O+ 6206756291 Dumka
51 Rakhi Kumari B.Sc. 148 46 O+ 7004893701 Dumka
52 Torun Hembrom B.Sc. 162 55 A+ 7634992178 Dumka
53 Sukhul Marandi B.Sc. 164 55 AB+ 8409244296 Dumka
54 Nisha Murmu B.A. III 148 50 B+ 7481861569 Dumka
55 Suma Kumari B.A. III 144 35 B+ 9006520942 Dumka
56 Sapna Kumari B.A. I 140 40 B+ 9631915878 Dumka
57 Rajnandani Kumari B.Sc. III 136 32 O+ 7783897343 Dumka
58 Pushpa Hansda B.Sc. III 154 58 B+ 8409213629 Dumka
59 Sangita Kisku B.Sc.
(Sem.III)
158 42 A+ 7250397484 Dumka
60 Tara Kiran Baski B.A. III 150 42 B+ 8757880570 Dumka
61 Kriti Kumari B.A. III 158 52 B+ 7765856552 Dumka
62 Jena Kirn B.A. III 158 58 A+ 7207099526 Dumka
63 Usha Kiran Murmu B.A. III 146 50 O+ 7542946062 Dumka
64 Asha Kiran Murmu B.A. III 148 48 B+ 7979896520 Dumka
65 Nisha Rani Murmu B.A. III 150 50 O+ 7070776803 Dumka
66 Renuka Kumari B.A. III 134 37 B+ 9931139097 Dumka
67 Arti Kumari B.A. III 152 36 B+ 9304711480 Dumka
68 Nisha Kumari B.A. III 144 42 O+ 7033080439 Dumka
69 Nikita Choudhary B.Sc. Sem.-I 152 44 O+ 8298632241 Dumka
70 Kiran Murmu B.Sc. Sem.-I 162 358 O+ 7631139591 Dumka
71 Apin Parween B.Sc. Sem.-I 165 48 A+ 6201280398 Dumka
72 Manisha Kumari 11th 145 38 B+ 8292537901 Dumka
73 Mnakshi Kumari 11th 136 38 A+ 9955476038 Dumka
74 Ravina Hembrom Sem. III 136 40 O+ 9304815728 Dumka
75 Ganga Kumari Sem. III 142 50 B+ 7091804183 Dumka
76 Babina Soren B.Sc. Sem.-III       8084783211 Dumka
77 Khushbu Kumari 11th 144 46 B+ 9939108030 Dumka
78 Taumun Khatun 11th 136 46 A+   Dumka
79 Kumar Akash 11th 162 56 A+ 7542957737 Dumka
80 Anal Raj 11th 164 58 A+ 6700663302 Dumka
81 Pritam Kumar 11th 162 57 O+ 6205704529 Dumka
82 Kundan Kumar 11th 164 57 A+ 7294864500 Dumka
83 Rupam Kisku B.Sc. 146 50   6207929614 Dumka
84 Naseema Khatun B.Sc. II 154 45 O+ 7070380336 Dumka
85 Piyu Kumari B.A. Sem. III 152 54 AB+ 7033583105 Dumka
86 Shristi Kumari B.A. Sem. III 148 40 B+ 7991184012 Dumka
87 Sweta Kumari B.A. Sem. III 154 45   9709609667 Dumka
88 Supriya Das B.A. Sem. III 148 68 B+ 9110990073 Dumka
89 Priya Prakash B.A. Sem. III 156 58 O+ 9113492563 Dumka
90 Ritu Dutta 1st 148 49 A+ 7063142547 Dumka
91 Nisha Soren 1st 160 56     Dumka
92 Aruna Marandi Iind 140 47     Dumka
93 Nisha Kiran Murmu Iind 148 48 A+ 7970713062 Dumka
94 Albins Soren Sem. I 140 39 B+ 7070085738 Dumka
95 Areb Murmu B.Sc. Sem. I 135 39 O+ 6299775755 Dumka
96 Arti Priya Kisku B.Sc. Sem. I 134 44 A+   Dumka
97 Anjlee Tudu B.Sc. Sem. I 152 52 B+ 7250302860 Dumka

Chancellor Blood Donor List
Godda College, Godda
S.N. Name Blood Group Age Mob.No. Address
1 VIRENDRA KUMAR YADAV A+ 17   PANCHRATAN GODDA
2 SAWATI SUBHAM AB+ 20 8873165701 GODDA
3 SANJAY MURMU A+ 20 9661960270 DHOBA GODDA
4 SANJEET HANSDA A+ 21 7667868618 CHNDRADIH
5 SEKHAR MAONDAL A+ 23   RAJON KHUDI
6 RANJEET KUMAR O+ 23 7870008052 BARMASIA
7 PROMOD KUMAR O+ 20 7050306713 PANDAHA PATHARA
8 SUBHAM KUMAR BHAGAT O+ 22 7991196512 GHTRAMPUR GODDA
9 SANJEEV KUMAR SAH B+ 22 6201963812 MOHANPUR
10 SATYAM KUMAR BHAGAT A+ 22 8804436731 MAHGAMA GODDA
11 GEORGE WILSON BESRA A+ 29 7488479746 KUSUMGHATI GODDA
12 INNOCENT SOREN B+ 22 7258032733 GUJISIMAL DUMKA
13 CHANDSRI SOREN O+ 25 7488942134 KHARBARI
14 RANJEET KUMAR O+ 22 9122181495 GHATBANKA
15 SANTOSH KUMAR B+ 16 7766930255 SANOWARGHAT
16 RUPESH KUMAR A+ 16 7070321929 KODIBAHYAR
17 SANJAY KUMAR RAM A+ 21 9065760073 HARIPUR
18 DEBNANDAN MURMU O+ 20 7070215798 KAIRADIH
19 MANOJ KUMAR MARANDI O+ 27 6202060829 KEROBAZAR
20 KANCHAN KUMARI A+ 25 7321904044 BARMASIA
21 HOPNA HEMBROM AB+ 17 9934492704 SUGABATHA
22 NARGISH O+ 19 7479860748 JALAHA
23 MANISHA KUMARI AB+ 24 9431342466 DUDHIA PAHRI
24 SUBHAM KUMAR AB+ 21 7004848988 LAHRITOLA
25 MAHISH KUMAR O+ 17 6206385098 MADHURA
26 SRWAN KUMAR BHARTI B+ 17 9661770924 HILAWE
27 MD SHADAB ALAM B+ 24 9122750663 PHSIA SANGAL
28 RAHUL KUMAR RAI B+ 24 7061011430 SAHRATOLA
29 AMAR KUMAR MURMU A+ 22 8084405631 SUNDHMARA
30 TARESH KUMAR SEN B+ 22 8210432344 SUNDHMARA
31 RAMAN KUMAR MONDAL B+ 21 9852150883 BHMANIA
32 PANKAJ KUMAR O+ 37 8541886090 GODDA
33 SUMEET KUMAR MEHRA B+ 27 9572871193 GURUNAGAR GANGTA
34 RAKESH KUMAR A+ 19 7808191991 MAHAGAMA
35 PANKAJ KUMAR MAHATO AB+ 16 7260916687 BAGHMARA
36 NAGESWAR KR MAHATO A+   29 9572209245 JARMUNDI DUMKA
37 HEMANT KUMAR O+ 18 9162037564 CHORWABAD
38 RAGHAV KUMAR B+ 23 9939806694 SANTINAGAR GODDA
39 WIBHASH RANJAN B+ 21 7546850949 LONDIHA BAZAR
40 BIPEEN MODI A+ 24 7352737626 DUMARIA
41 SUDHEER KUMAR B+ 21 7488817814 CHORWABAD
42 PANKAJ KUMAR MAHATO B+ 20 8002469526 KUMARDIH GODDA
43 SUBHASH TUDDU o+ 30 8294150783 BAGHMARA
44 KRISHNA KISKU O+   7739425700 GOPALPUR
45 ANITA MARANDI AB+ 25 8084626514 GARDIH
46 BHWANI BHARTI A+ 23 9709111731 RAJKUMAR NAGAR
47 SARITA MURMU B+ 24 9162450589 KADMA GODDA
48 RITU RANI A+ 24 8877114484 SAKETPURI GODDA
49 AUGUSTINA SOREN A+ 24 9065196390 LATA GODDA
50 NITU KUMARI B+ 21 9546814681 SIBHPUR GODDA
51 PRAGATI KUMAR B+ 22 7631039219 SAKETPURI GODDA
52 PRIYA SWETA O+ 23 9572135814 SONDIHA GODDA
53 NUTAN KUMARI B+ 18 6299312986 KANBHATA GODDA
54 KUNAL KUMAR B+ 19 7667764699 BARMASIA
55 ARPITA KUMARI B+ 26 7991178197 RAWTOWRA CHOWK
56 SAMSUNNAHAR A+ 23 8340691565 KHTNAI GODDA
57 PUJA KUMARI B+ 24 9709211395 SHIVPUR GODDA
58 SUMAN PASWAN A+ 27 8229862477 GHAT AMARPUR
59 PREETY KUMARI O+ 18 8292976107 PHSIA DANGAL
60 RASMI RUPANTA B+ 24 9939323308 PATHARGAMA
61 ASHISH KUMAR THAKUR B+ 28 7250785047 LUKLUKI
62 AJAY HANSDA B+ 21 7488323073 RAMGHAR
63 VIRENDRA BIR A+ 28 9605874241 NAWDIHA
64 ROHIT KUMAR O+ 20 8789518497 KALHARA
65 ARTI RATAN O+ 24 8409792205 SAKETPURI GODDA
66 ANUP KUMAR THAKUR O+ 20 8757047635 SACHPUR SORWI
67 DINESH KR MAHTO B+ 21 8002449085 MAKHNI
68 RATAN PRIYA O+ 23 9924584373 BABUPARA GODDA
69 LAXMI KUMARI O+ 23 7320861083 GODDA
70 SARWESH KR PANDIT B+ 26 6203578431 MALHARA
71 ARYA BHARTI O+ 25 9709105359 MALINI GODDA
72 ARVIND SAH B+ 19 6203389495 LAHETHI
73 MAMTA KUMARI O+ 26 7870896815 SIBHPUR GODDA
74 SUBHRA VIVEK A+ 27 8434886296 GODDA
75 PROMOD KR MAHTO B+ 17 9102907211 DAHARLANGI
76 ADITI KUMARI A+ 26 9709029100 GODDA
77 MUKESH HANSDA A+ 22 8809980296 SAWEJOR
78 RANJEET KUMAR DAS O+ 22 7079965680 DUMARIA
79 SRAWAN KR MURMU O+ 22 7488963385 SUNDHMARA
80 MAHISH KUMAR B+ 20 9546083854 MADHUDIH
81 VINOD MARANDI AB+ 23 9113175721 KATHAN
82 LAXMAN KUMAR O+ 20 7254098744 DEOBANDHA
83 GAURAV SAH B- 19 8210029265 KAORIBAHYAR
84 TALABABU MARANDI AB+ 20 9661784773 SUNDHMARA
85 JEEVAN KR JHA A+ 20 9546870948 SHIVPUR GODDA
86 PATWARI MURMU AB+ 20 9931092246 LATHIBARI
87 VIPIN KUMAR B+ 19 8969598227 MANIKPUR
88 BHIMPRASAD MAHTO A+ 22 7255051595 KUSUMTOLA
89 DEEPAK KUMAR O+ 19 7643823632 DUMARIA DEVANDA
90 PHILEEP SOREN B+ 25 7488858214 BARGACHA HARIYARI
91 ANIL KUMAR MAHTO B+ 18 9525968761 JAMUA GODDA
92 PRADEEP KRSAH A+ 21   MAKHNI
93 AAYUSH RAJNANDAN A+ 19 8340510616 LOHIYANAGAR
94 JULI KUMARI B+ 18 9128772104 SARKUNDA GODDA
95 PRADEEP MURMU B+ 18 9264274429 KOWADHAB
96 RANJAN KUMAR O+ 19 9110089330 MEDHIR BOARIJOR
97 JOSHEPH KISKU B+ 18 7782896185 AASNA
98 NIRMAL RAMANI AB+ 18 8863970757 KASTURICHA
99 ROSHAN KR MANDAL O+ 19 8521433788 MAHESHPUR
100 CHANDAN KR MANDAL A+ 19 6206569765 KURMAN
101 ELYASH HEMBROM   19 9065181403 MALMALLA
102 PREETY KUMARI AB+ 18 9507102520 KURMAN
103 ANKITA KUMARI O+ 19 9931538598 MANIKPUR
104 ROHIT KR SINHA B+ 19 7256012403 KURMAN
105 CHANDAN KUMAR O+ 20 8292653281 NAYA DHOLGARIA
106 DINESH KUMAR B+ 18 9162093953 BANARCHUA
107 ANSHU KUMAR   21 8434181647 SATSANG NAGAR
108 PAVAN KR JAYSAWAL B+ 23 6201840085 RAGHUNATHPUR
109 VIPIN DAS O+ 20 8340787078 CHAPRASI TOLA
110 ELYASH HEMBROM B+ 19 9065181403 MALMALLA
111 ANKUSH KUMAR O+   6201124038 KARWA
112 DEEPAK KUMAR B+ 18 8789929503 GODDA
113 CHANDAN KUMAR B+ 18 7667470464 MALGODDA
114 VINOD MURMU A+ 26 9304728106 KATHAN
115 ANSHU KUMAR O+ 21 8434181647 SATSANG NAGAR
116 SHREEKANT KUMAR A+ 18 7488177172 LALPUR
117 TABREJ ANSARI O+ 16 8051192670 MARKHAN
118 YEDUNANDAN KUMAR O+ 17 9102796113 GORI CHOK
119 CHANDRASEKHAR KUMAR A+ 18 7050988068 KAMARDIH
120 MANIKANT MAHTO A+ 21 8404813146 RATORA CHOK
121 VARSHA KUMARI O+ 19 6202381858 RATORACHOCK
122 MUKESH KR MAHTO A- 27 9572688431 MURLIDIH GODDA
123 PRDEEP SOREN A+ 19 8340753981 JHAPNIBANDH
124 MRITUNJAY MISHRA O+ 24 8159925842 SHIVPUR GODDA
125 SAMSHAD ANSARI B+ 25 8809089411 ASANBANI
126 MITHLESH YADAV O+ 20 7061000622 BIRANIA
127 DEELIP MURMU O+ 35 8084724813 GODDA
128 SUNILAL MANDAL B+ 31 9452567521 GODDA
129 BASUKINATH JHA B+ 40 9122757857 GODDA
130 VARUN KR TIWARI B+ 38 8051126866 GODDA
131 DEB KR DAS A+ 61 9234316037 GODDA
132 RAJESH KUMAR A- 52 6201346432 GODDA
133 VINAY KR JHA B+ 64 9801646486 GODDA

  CHANCELLOR BLOOD DONOR LIST
S.B.S.S.P.S.J COLLEGE PATHARGAMA
S.N. NAME ROLL NO. SUBJECT MOB.NO. HEIGHT WEIGHT BLOOD GROUP ADDRESS
1 SANJEEV KUMAR RAM 800 HINDI 9113198779 5,3" 50KG   GHAT DUMARY
2 AMAR RAM MANDAL 873 " 8083805757 5,4" 56KG O+ POREYAHAT
3 KISHOR KUMAR MODI 599 HINDI 7091477603 5" 48KG A+ DUMARIA
4 PAWAN KUMAR 215 HINDI 7050815682 5,5" 60KG O+ SONARCHAK
5 BASUDEV PANDIT 798 HINDI 6207709327   55KG AB+ BARADHAMNI
6 SHYAM BASKI 468 HINDI 9065316590 5,4" 55KG B+  
7 SACHIN KUMAR MAHTO 291 HINDI 7070215052 5,4" 44KG A+ PIPRA
8 BIKRAM KR. MAHTO 14 GEO 6200290948 5,8" 43KG O- PIPRA
9 RADHA KUMARI 839 HINDI 9065189402 5,1" 50GK A+ KERADI
10 AJAY KR. PANDIT 310 HINDI 7739074777 5,4" 39KG A+ TARDIHA
11 PRICILLA MALTO 1213 H.SC 9771634438 4,7" 40KG O+ JAMUNTAR
12 RUPA KUMARI 747 ENG. 7274902926 5,1" 45KG O+ LALMATIA
13 MADHU 182 HINDI 9661380305 5,2" 45KG B+ GANDHIGRAM
14 ANITA MURMU 552 HINDI 9572686414 5,5" 50KG O+  
15 SANTOSH RAMDEY 39 GEO 7033563015 5,8" 60KG    
16 VIVEKANAND MAHTO 97   7739570329 5,6" 58KG A+ JAMNI PAHARPUR
17 DEEPAK GUPTA 412   7301057082 5,2" 45KG O+ BALYAMARPA
18 SANJEEV KUMAR GUPTA 464   6200284696 5,2" 60KG B+ "
19 NIRMAL TUDU 174   7258050069 5,4" 60KG AB+ KALADUMARIYA
20 SABITA HASDA 173   7258050069 5,3" 40KG O+ "
21 IRFAN ANSARI 306   9102748464 5,7" 55KG A+ KUSHABILLA
22 SANJEEV KUMAR SOREN 300   8969352459 5,1" 50KG B+  
23 MANISH KUMAR 571   8877110671 5,5" 50KG A+ GODDA
24 ANAND KUMAR 400   8292294684 5,5" 61KG O+ GODDA
25 VISHAKHA KUMARI 486   9709038402 5" 42KG A+ "
26 VISHWANATH KUMAR MAHTO 24   9110017076 5,6" 50KG B+ BALBATHAN
27 SUBHAM SUNRAJ 168   8877228755 5,6" 55KG A+ POREYAHAT
28 LALU YADAV 809   6202726896 5,6" 50KG A+ "
29 AMAN KUMAR GUPTA 274   9709513642 5,10" 59 KG B+ KOURIBAHIYAR
30 MADAN GOPAL MANDAL 1675   6205057533 5,8" 50 KG A+ DABHANDHA
31 SARRAT NAZNIN 172 ENG. 7294842066 4,11" 34KG OB+ SITAL
32 CHANDAN KUMAR SAH 280 HINDI 8292355844 5,5" 50 KG B+ CHILRARAMPUR
33 JYOTI KUMARI 819 HINDI 8294023840 5,2" 45 KG O+ BHALSUNDHIYA
34 PUJA KUMARI 746 HINDI 7325006606 4,3" 40KG O+ BASDIHA
35 SONU KUMAR YADAV 709 HINDI 9801717085 5,7" 53KG B+ RESHMA
36 MERI HEMBROM 177 GEO 7654662162 4" 38kg O+ DHANKUNDA
37 NITU KUMARI 655 HINDI 8292926974 5,3" 45KG O+ RAMPUR
38 JULI KUMARI 788 HINDI 7635022933 5,3" 49KG B+ "
39 MALA KUMARI 736 HINDI 8766228517 5,3" 40KG B+ "
40 RUPESH KUMAR KAPRI 664 HINDI 9128094624 5,3" 50KG O+ BISHAHA
41 RAKESH KUMAR 905 HINDI 8203606020 5,1" 49KG A+ GODDA
42 SUNAINA KUMARI 769 HINDI 6291803932 5,8" 46KG A+ BADRIYA
43 BABU KUMAR SINGH 130 PHY 9771906822 5,8" 52KG B+ KHAIRA
44 KARTIK YADAV 110 GEO 6205485117 5,9" 68KG A+ "
45 JAY PRAKASH SAH 500 HINDI 6207057387 5" 40KG O+ BASBITHTA
46 PREMA JYOTI 249 ENG. 7542931406 5" 40KG A+ PATHARGAMA
47 AKANSHA KUMARI 251 ENG. 8292071990 5" 38KG A+ "
48 BIPUL KUMAR 815 ENG. 9304879886 5,5" 49KG A+ GODDA
49 LALITA KUMARI 1237 GEO 9122869080 4" 32KG A+ BAIJNATHPUR
50 SHIPRA KUMARI 808 ENG. 9006797479 5,1" 40KG O+ GODDA
51 KANCHAN KUMARI 436 HINDI 9973824208 4,6" 50KG O+ BALIYA
52 MEENA SOREN 344 HINDI 9955282389 5,4" 60KG O+ AGYAMOR
53 PRAMILA KUMARI 153 HINDI 7366925366 5" 39KG A+ RANIDIH
54 KUMARI ANKITA 213 HINDI 9934584520 5,4" 40KG A+ GODDA
55 DHANANJAY KUMAR 379 HINDI 7324088184 5,3" 57KG AB+ GAYCHAND
56 BEENA KUMARI 291 HINDI 7366930386 5" 45KG B+ BARIYARTOLA
57 MAMTA KUMARI 904 HINDI 6203606020 4,11" 38KG A+ GODDA
58 ANKIT MISHRA 1397 GEO 8226812511 5,6" 60KG O+ LAKHANPAHARI
59 SHEKHAR JHA 671 GEO 6205869631 5,8" 50KG B+ LAKHANPAHARI
60 JAGRITI KUMARI 420 HINDI 7250219850 4,10" 40KG A+ ANJANPUR
61 SINTU KUMAR YADAV 702   9931743125 5,6" 50KG B+ RASHAMBA
62 MANISH KUMAR 51   8271462623 5,7" 48KG B+ GODDA
63 PAPPU KUMAR 796   7061615871 5,4" 50KG O+ GODDA
64 BINAY MARANDI 316   9117289521 5,8" 55KG B+ GODDA
65 SANTOSH KUMAR SHRAMA 461   6203248341 5,2" 50KG B+ BALIYA
66 PRIYANKA KUMARI 221   7633979454 5,7" 48KG B+ GODDA
67 PRIYA 181 HINDI 9661380305 5,2" 40KG B+ GANDHIGRAM
68 DINESH KUMAR 87 ENG. 8210256154 5,5" 51KG A+ MAHAGAMA

JAMTARA COLLEGE JAMTARA
CHANCELLOR BLOOD DONOR LIST
S.N. NAME ROLL NO. SUBJECT MOB. NO. HEIGHT WEIGHT BLOOD GROUP ADDRESS
1 Binod Kr. Prasad 639 SEM I   5''4 42 A+ JAMTARA
2 Karan Kumar 854 SEM I   5''3 42 B+ JAMTARA
3 Bipin Bhandari 596 SEM I   6'' 46 O+ JAMTARA
4 Karam Singh 71 SEM I   5'' 40 O+ JAMTARA
5 Rajesh Mandal 521 SEM I   5''3 41 B+ JAMTARA
6 Anuradha Kumari 12 SEM I   5'' 38 O- JAMTARA
7 Tazim Ansari 25 SEM I   5''5 43 O+ JAMTARA
8 Md. Aslam Ansari 4 SEM I   5''6 45 O+ JAMTARA
9 Mukesh Yadav 9 SEM I   5'' 39 A+ JAMTARA
10 Rajesh Pandit 11 SEM I   5'' 38 B+ JAMTARA
11 Pallabee umari 28 SEM I   5''2 40 AB+ JAMTARA
12 Anjali Kumari 32 SEM I   5''2 42 AB+ JAMTARA
13 Rajeev Kr. Mishra 24 SEM I   6'' 46 O+ JAMTARA
14 Rakesh Baskee 37 SEM I   5''2 41 O+ JAMTARA
15 Dilip Beshra 51 SEM I   5'' 39 O+ JAMTARA
16 Sadhana Mandal 8 SEM I   5''4 44